У склопу 39 пројеката озелењавања и реконструкције зеленила у Новом Саду које финансира Градска управа за заштиту животне средине, налази се и обнова зелених површина у Висарионовој улици. Радови „Градског зеленила“ су у току. Уклоњено је 20 престарелих и трулих стабала јавора, које ће заменити  11 пирамидалних грабова, 29 липа и 93 саднице украсног шибља. Дрвеће које није морало да буде уклоњено је орезано. У склопу реконструкције зеленила у овој улици, биће обновљен травњак површине 600 м2.