Povodom obeležavanja 75 godina od oslobođenja Grada Novog Sada u II Svetskom ratu, JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad je danas posadilo 75 stabala u ulici Sentandrejski put u okviru realizacije projekta „Očuvanje i unapređenje zelenila Sentandrejskog puta u Novom Sadu“. Sadnji su prisustvovali članica Gradskog veća za urbanizam i zaštitu životne sredine Mira Radenović i direktor JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad Miloš Egić.

Simbolično, povodom sedamdesetpetogodišnjice, sadimo 75 drvorednih sadnica koprivića (69 komada) i piramidalnog jasena (6 komada).

Projektom je predviđena sadnja ukupno 374 komada stabala, najviše okruglastog jasena (125 komada), koprivića (86 komada), kao i još 7 različitih vrsta lišćarskog drveća. Pored drveća sadi se 10 060 komada različitih vrsta šiblja.

Sredstva za realizaciju ovog projekta planirana su u budžetu Grada Novog Sada na poziciji Gradske uprave za zaštitu životne sredine Grada Novog Sada za realizaciju programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine.

U cilju unapređenja životne sredine i opštih uslova života u gradskoj sredini, kao i povećanja zelenih površina, JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad je u saradnji sa Gradom otpočelo sadnju novih deset hiljada sadnica kao jedan od prioritetnijih ciljeva. Ovi ciljevi će se delom ostvariti kroz realizaciju projekata koje finansira Gradska uprava za zaštitu životne sredine, kao i kroz sadnju u okviru redovnih aktivnosti Gradskog zelenila.