Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević oformio je „Anti-grafiti“ jedinicu koja će imati zadatak da sa svih fasada u gradu ukloni grafite koji ruže Novi Sad. Prioritet će biti uklanjanje grafita koji nose poruke mržnje.

-Reč je o uvođenju sistemske borbe protiv netolerancije i diskriminacije, i narušavanja izgleda grada. Nećemo dozvoliti nekolicini anonimnih vandala, koji samostalno, ili za nečiji račun, pod okriljem noći ispisuju grafite mržnje, da pobede Novi Sad i Novosađane. „Anti – grafiti“ jedinici dajem rok od šest meseci da s lica našeg Novog Sada ukloni sve poruke netolerancije koje kvare njegov imidž otvorenog grada velikog srca – rekao je gradonačelnik Vučević.

Jedinica je formirana u okviru JKP „Gradsko zelenilo“ i na taj način je uposlen deo viška radnika. Jedinica sa radom počinje odmah, a prvi zadatak joj je da formira mapu grafita po kvartovima, radi pravljenja plana efikasnog i ekonomičnog uklanjanja.

Da bi borba protiv grafita bila uspešna otvorena je i specijalna linija preko koje će građani moći da prijavljuju uočene grafite, a „Anti – grafiti“ jedinica imaće zadatak da grafit ukloni u roku od 48 sati.

Dežurna služba JKP „Gradsko zelenilo“ primaće pozive svakog radnog dana od 7 – 15 časova putem telefona na broj 021/ 210-0272.