U cilju očuvanja i unapređenja životne sredine, kako u urbanim prostorima na teritoriji Grada Novog Sada, tako i u zaštićenim područjima, Grad svake godine izdvaja značajna sredstva za održavanje postojećeg zelenila, kao i sadnju novih sadnica drveća, šiblja, cvetnjaka, travnjaka.
U želji da građanima Grada Novog Sada ukažemo na značaj i važnost postojanja parkova u urbanim sredinama, kao i boravka u ovim zelenim oazama, pokrenuo je akciju pod nazivom „Oživimo parkove“, koja predstavlja kontinuirani nastavak akcije „10.000 stabala za Novi Sad“.
Vizija Grada je da se u narednom periodu uradi rekonstrukcija svih parkova na teritoriji Grada, u cilju podsticanja građana da svoje slobodno vreme više provode u parkovima tokom cele godine U okviru akcije „Oživimo parkove“, planirana je i sadnja i uređenje zelenila u 22 novosadske škole sredstvima iz budžeta Gradske uprave za zaštitu životne sredi, sa ciljem poboljšanja mikroklimatskih uslova školskih objekata, jačanje ekološke svesti i podsticanje svestranog razvoja najmlađeg uzrasta stanovništva.
U okviru ove akcije danas je u OŠ „Prva vojvođanska brigada“ zasađeno 10 novih stabala (Acer platanoides i Liquidambar styraciflua ). Pored sadnje ovih sadnica projektom je predviđeno i orezivanje krošnji postojećih stabala kao i uklanjanje suvih i oštećenih grana, rekonstrukcija travnjaka kao i sadnja 20 perena.