Најаве

О Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ

На основу члана 25. Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15 и 17/18) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 172. седници од 30. априла 2018. године, расписује... ...

Детаљније...

ТРОДНЕВНИ КОШАРКАШКИ ТУРНИР НА ШТРАНДУ

Од уторка 8.-ог до четвртка 10. маја на Штранду ће бити одржан кошаркашки турнир који ће окупити студенте и запослене са Технолошког факултета у Новом Саду, а у циљу промовисања рекреативног бављења спортом... ...

Детаљније...

O Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ

На основу члана 25. Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15 и 13/18) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 169. седници од 5. априла 2018. године, расписује... ...

Детаљније...

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број: 014.1-3197/4 од 20. априла 2018. године и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за продају основних средстава број 01-201 од 9. јануара 2018. године, Јавно комунално предузећe „Градско зеленило” Нови Сад објављује... ...

Детаљније...

ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број: 014.1-121/9 од 9. јануара 2018. године и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавног надметања за продају основних средстава број 01-201 од 9. јануара 2018. године Јавно комунално предузећe „Градско зеленило” Нови Сад објављује... ...

Детаљније...