Najave

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka 21. Odluke o usklađivanju Odluke o organizovanju komunalne radne organizacije „Gradsko zelenilo“ u Novom Sadu, kao javnog komunalnog preduzeća („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 9/13 i 28/14) i člana 25. stav 1. alineja dvadesetprva Statuta Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad od 14. marta 2013. godine, ...

Detaljnije...