Javno-komunalno preduzeće „Gradsko zelenilo“ poziva zakupce kabina da ih do 25. marta isprazne. Posle toga, u sklopu priprema za predstojeću kupališnu sezonu koja počinje 1. maja, sledi deratizacija, desinfekcija i dezinsekcija kabina.