Међународни еколошки календар


 • 26. јануар  Светски  дан  образовања  о  заштити  животне  средине
 • 02. фебруар  Светски  дан  мочварних  подручја
 • 14. фебруар  Светски  дан  очувања  енергије
 • 18. фебруар  Међународни  дан  биолошке  контроле
 • 10. март  Дан  без  дима
 • 14. март   Међународни  дан  река
 • 21. март  Светски  дан  шума
 • 22. март  Светски  дан  воде
 • 23. март  Светски  дан  метеорологије
 • 27. март  Сат  за  нашу  планету
 • 17. април  Међународни  дан  здравља
 • 22. април  Дан  планете  Земље
 • 26. април  Дан  обновљивих  извора  енергије
 • 30. април  Међународни  дан  заштите  од  буке
 • 09. мај  Међународни  дан  птица
 • 15. мај  Интернационални  дан  климе
 • 20. мај  Међународни  дан  здравих  градова
 • 22. мај  Светски  дан  заштите  биодиверзитета
 • 24. мај  Европски  дан  паркова
 • 31. мај  Светски  дан  борбе  против  пушења
 • 05. јун  Светски  дан  заштите  животне  средине
 • 08. јун  Светски  дан  заштите  планинске  природе,  Светски  дан  океана
 • 15. јун  Светски  дан  ветра
 • 17. јун  Светски  дан  борбе  против  суша  и  поплава
 • 21. јун  Дан  Сунца
 • 29. јун  Међународни  Дан  Дунава
 • 11. јул  Светски  дан  популације
 • 16. септембар  Светски  дан  заштите  озонског  омотача
 • 22. септембар  Дан  без  аутомобила
 • 27. септембар  Светски  дан  туризма
 • 28. септембар  Дан  зелене  куповине
 • 06. октобар  Светски  дан  станишта
 • 11. октобар  Светски  дан  за  смањење  природних  катастрофа
 • 16. октобар  Дан  хране
 • 03. новембар  Светски  дан  чистог  ваздуха
 • 08. новембар  Светски  дан  урбане  технологије
 • 17. новембар  Светски  дан  еколошких  покрета
 • 29. новембар  Дан  борбе  против  трговине  крзном
 • 11. децембар  Дан  планина
 • 29. децембар  Дан  биолошке  разноврсности