Корисни линкови


 • www.predsednik.rs – Председник Републике Србије
 • www.parlament.gov.rs  – Скупштина Србије
 • www.srbija.gov.rs – Влада Републике Србије
 • www.mpt.gov.rs – Министарство пољопривреде,трговине, шумарства и водопривреде
 • www.ekoplan.gov.rs -Министарство животне средине, рударства и просторног планирања
 • www.kultura.gov.rs – Министарство културе
 • www.srbijasume.rs – ЈП „Србијашуме“
 • www.srbijavode.rs – ЈВП „Србијаводе“
 • www.novisad.rs – Град Нови Сад
 • www.skupstinavojvodine.gov.rs – Скупштина АП Војводине
 • www.skupstinans.rs – Скупштина Града Новог Сада
 • www.environovisad.org.rs – Градска управа за заштиту животне средине Новог Сада
 • www.vojvodina.gov.rs – Влада АП Војводин
 • www.zigns.rs   – ЈП „Завод за изградњу града“ Новог Сада
 • www.spens.rs – ЈП Спортски и пословни центар „Војводина“
 • www.nsurbanizam.rs – ЈП „Урбанизам“
 • www.gspns.rs – Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“
 • www.nsprostor.co.rs – ЈП „Пословни простор“
 • www.apolotv.rs – ЈП ГИЦ „Аполо“
 • www.nstoplana.rs –ЈКП „Новосадска топлана“
 • www.nsinfo.co.rs – ЈКП „Информатика“
 • www.lisje.com – ЈКП „Лисје“
 • www.stanns.rs – ЈКП „Стан“
 • www.nstrznica.co.rs – ЈКП „Тржница“
 • www.cistoca.co.rs – ЈКП „Чистоћа“
 • www.vikns.rs – ЈКП „Водовод и канализација“
 • www.parkingns.rs –ЈКП „Паркинг сервис“
 • www.jkpput.rs – ЈКП „Пут“
 • www.kcns.org.rs – Културни центар Новог Сада
 • www.turizamns.rs – Туристичка организација Новог Сада
 • www.museumns.rs- Музеј Града Новог Сада
 • www.gbns.rs – Градска библиотека Новог Сада
 • www.sanu.ac.rs – Српска академија наука и уметности
 • www.maticasrpska.org.rs – Матица српска
 • www.snp.org.rs – Српско народно позориште
 • www.pokretgorana.rs – Покрет горана Новог Сада
 • www.apps.org.rs – Асоцијација просторних планера Србије
 • www.uus.org.rs – Удружење урбаниста Србије
 • www.laprofession.org – Сајт о пејзажноархитектонској професији
 • www.efla.org – Европска фондација пејзажне архитектуре
 • www.ifla.net - Интернационално удружење пејзажних архитеката
 • www.asla.org - Америчко удружење пејзажних архитеката
 • www.csla.ca – Канадско удружење пејзажних архитеката
 • www.eclas.org – Удружење европских високих школа пејзажне архитектуре