Na osnovu člana 24. Pravilnika o načinu korišćenja Kupališta Štrand u Novom Sadu („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 18/14), Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo Novi Sad na 31. sednici, održanoj dana 28. aprila 2014. godine raspisuje

 

 

K O N K U R S 

ZA  IZDAVANJE POSLOVNIH OBJEKATA I POSLOVNIH PROSTORA NA KUPALIŠTU „ŠTRAND“ U NOVOM SADU U LETNJOJ SEZONI 2014. GODINE

 

 

I.                    UVOD

Poslovni objekat, odnosno poslovni prostor daje se u zakup za letnju sezonu u periodu od 15.maja do 30. septembra 2014. godine, na osnovu Konkursa, u skladu sa odredbama Pravilnika o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu (u daljem tekstu: Pravilnik).

 

 

II.                POSLOVNI OBJEKTI

            Poslovni objekat je ugostiteljski objekat, kiosk i pult, ispred kojih može biti postavljena bašta odnosno teren za mini golf.

 

A)UGOSTITELJSKI OBJEKTI

1.  OBJEKAT BROJ 1

      Lokacija: desno od centralnog platoa – zidani objekat

      Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka

      Površina bašte:  150 m2(na izdignutom platou ispred lokala) kao i 150 m2na pesku prema vodi.

      Instalisana snaga električne energije: 20 Kw

      Početna cena: 1.700.000,00 dinara

 

2.  OBJEKAT BROJ 2

      Lokacija: desno od centralnog platoa – zidani objekat

      Delatnost: priprema i prodaja hrane, i to: mekika, krofni i ostalih proizvoda od kiselog testa, pica, pomfrita, girica.

      Instalisana snaga električne energije: 20 Kw

Početna cena: 500.000,00 dinara

3.  OBJEKAT BROJ 3

      Lokacija: desno od centralnog platoa – zidani objekat

      Delatnost: priprema i prodaja hrane, i to: mekika, krofni i ostalih proizvoda od kiselog testa, pica, pomfrita, girica.

      Površina bašte: 50 m2

      Instalisana snaga električne energije: 20 Kw

      Početna cena: 500.000,00 dinara

NAPOMENA: Za objekte 2 i 3 podnosi se jedinstvena prijava na konkurs, na osnovu koje se zaključuje jedan ugovor o zakupu oba objekta.

U objektima 2i 3 nije dozvoljena priprema i prodaja kuvanih jela (čorba,paprikaša i roštilja), kao i alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka.

     

4.  OBJEKAT BROJ 4

      Lokacija: desno od centralnog platoa – zidani objekat

      Delatnost: priprema i prodaja hrane i to: pekarski i mlečni proizvodi i             „hot-dog“-a

      Prodajno mesto: 1 lokacija na šetnoj stazina specijalizovanim kolicima

      Instalisana snaga električne energije: 20 Kw

      Početna cena: 350.000,00 dinara

   NAPOMENA: Priprema i prodaja hrane u objektu broj 4 vrši se u objektu i na specijalizovanim kolicima. U objektu 4 nije dozvoljena priprema i prodaja kuvanih jela (čorba, paprikaša i roštilja), kao i alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka, kao i proizvoda koji se pripremaju u dubokom ulju.

 

5.   OBJEKAT BROJ 5

            Lokacija: desno od centralnog platoa – zidani objekat

            Delatnost: prodaja svežeg voća i povrća, proizvoda od voća i povrća, ceđenih sokova, bezalkoholnih koktela, voćnih kupova, voćnih salata i zdrave hrane.

            Instalisana snaga električne energije: 15 Kw

            Početna cena: 150.000,00 dinara

NAPOMENA: Ispred objekta broj 5 nije dozvoljeno postavljanje bašte, ali je dozvoljeno postavljanje stalaža za voće i povrće.

 

6.   OBJEKAT BROJ 6

            Lokacija: desno od centralnog platoa – zidani objekat

            Delatnost: trafika i menjačnica

            Instalisana snaga električne energije: 10 Kw

            Početna cena: 40.000,00 dinara

NAPOMENA: U objektu broj 6 nije dozvoljena prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka, kao ni vode. Pored klasičnog asortimana trafike, dozvoljena je prodaja preparata za sunčanje i drugih kozmetičkih proizvoda, sunčanih naočara i drugih rekvizita za plažu, suvenira i slično.

 

7. OBJEKAT BROJ 7

            Lokacija: ispod Mosta „Slobode“, na plaži

                        Delatnost:prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka,           priprema i prodaja hrane sa roštilja i sendviča. 

            Površina bašte: 150 m2na zelenoj površini i 400 m2na pesku prema        vodi

            Instalisana snaga električne energije: 20 Kw

            Početna cena: 3.200.000,00 dinara

NAPOMENA: U objektu broj 7 nije dozvoljena priprema ni prodaja kuvanih jela, proizvoda od kiselog testa, pomfrita, girica i dr. proizvoda koji se pripremaju u dubokom ulju.

   

 

 

8. OBJEKAT BROJ 8

            Lokacija: na srednjoj šetnoj stazi u novom delu kupališta

            Delatnost: trafika i menjačnica

            Instalisana snaga električne energije: 10 Kw

            Početna cena: 30.000,00 dinara

NAPOMENA: U objektu broj 8 nije dozvoljena prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka, kao ni vode. Pored klasičnog asortimana trafike, dozvoljena je prodaja preparata za sunčanje i drugih kozmetičkih proizvoda, sunčanih naočara i drugih rekvizita za plažu, suvenira i slično.

 

9.   OBJEKAT BROJ 9

      Lokacija: na srednjoj šetnoj stazi u novom delu kupališta

      Delatnost: priprema i prodaja hrane, i to: bureka, pita i ostalih    pekarskih proizvoda, pica, forneta i ostalih proizvoda od smrznutog            testa,koji se ne prže u dubokom ulju, već u odgovarajućim pećima, „hotdog“-a, sendviča, palačinki, raznih vrsta štrudli i kolača, salata

      Instalisana snaga električne energije: 12 Kw

      Početna cena:  150.000,00 dinara

                        Ispred Objekta broj 9 ne može se postaviti bašta.

NAPOMENA:U objektu broj 9 zabranjena je priprema i prodaja kuvanih jela (čorba, paprikaša i roštilja), proizvoda od kiselog testa, pomfrita, girica i drugih proizvoda koji se pržeu fritezi, kuvanog kukuruza, kokica,pečenog kestenja, semenki, kikirikija i ostalih koštunjavih plodova, kao i alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka.

 

10.  OBJEKAT BROJ 10

      Lokacija: na srednjoj šetnoj stazi u novom delu kupališta

      Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka

      Površina bašte:80 m2

      Instalisana snaga električne energije: 12 Kw

      Početna cena:  200.000,00 dinara

 

11.  OBJEKAT BROJ 11

      Lokacija: na srednjoj šetnoj stazi u novom delu kupališta

      Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka

      Površina bašte:80 m2

      Instalisana snaga električne energije: 12 Kw

      Početna cena:  200.000,00 dinara

 

12.  OBJEKAT BROJ 12

      Lokacija: na srednjoj šetnoj stazi u novom delu kupališta

      Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka

      Površina bašte:80 m2

      Instalisana snaga električne energije: 12 Kw

                        Početna cena:  200.000,00 dinara

 

 

 

B)  PULTOVI

13.  PULT BROJ 1

Lokacija: na srednjoj šetnoj stazi (gledano od centr. platoa prema mostu Slobode)

Delatnost: priprema i prodaja bezalkoholnih napitaka ceđenih sokova, voćnih koktela, seckanog voća, voćnih salata i voćnih kupova

      Instalisana snaga električne energije: 15 Kw

      Početna cena:  200.000,00 dinara

      Ispred Pulta broj 1 ne može se postaviti bašta.

 

14 .  PULT BROJ 2

Lokacija: na srednjoj šetnoj stazi (gledano od centr. platoa prema mostu Slobode)

      Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka

      Površina bašte:150 m2

      Instalisana snaga električne energije: 10 Kw

      Početna cena:  600.000,00 dinara

 

15.  PULT BROJ 3

Lokacija: na srednjoj šetnoj stazi (gledano od centr. platoa prema mostu Slobode)

Delatnost: priprema i prodaja hrane, i to: girosa, pomfrita, tortilja, raznih vrsta salata, palačinki, sendviča, kurteš kolača i svih drugih vrsta kolača

      Instalisana snaga električne energije: 15 Kw

      Početna cena:  200.000,00 dinara

      Ispred Pulta broj 3 ne može se postaviti bašta.

NAPOMENA: Na pultu broj 3 na srednjoj šetnoj stazi nije dozvoljena priprema i prodaja kuvanih jela (čorbe, paprikaši i drugo), roštilja, proizvoda od kiselog testa, girica i drugih proizvoda koji se pržeu dubokom ulju, kuvanog kukuruza, kokica,pečenog kestenja, semenki, kikirikija i ostalih koštunjavih plodova, kao ni vode, bezalkoholnih i alkoholnih pića i toplih napitaka.

 

16.  PULT BROJ 4

Lokacija: na srednjoj šetnoj stazi (gledano od centr. platoa prema mostu Slobode)

      Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka

      Površina bašte:150 m2

      Instalisana snaga električne energije: 10 Kw

      Početna cena:  650.000,00 dinara

 

17.   KRUŽNI PULT „OAZA“

      Lokacija: na centralnom platou, pravo od ulaza broj 1

      Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka

      Površina bašte: plato 500 m2 , drvena saletla i šank na plaži 400 m2prema vodi naspram saletle i šanka u obeleženom prostoru

      Instalisana snaga električne energije: 20 Kw

                        Početna cena: 3.500.000,00 dinara

 

V)  KIOSCI

18.  KIOSK BROJ 1

Lokacija: na centralnom platou desno od ulaza broj 1 kod centralnog platoa, uz ogradu kupališta „Štrand“

Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka, priprema i prodaja sendviča i pica

      Površina bašte: 50 m2

      Instalisana snaga električne energije: 20 Kw

      Početna cena:  600.000,00 dinara

 

19.  KIOSK BROJ 2 – MINI GOLF

      Lokacija: u novom delu, kod terena za mini golf

      Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka,priprema i prodaja hrane i roštilja i izdavanje terena za mini golf

      Površina bašte:125 m2  ispred kioska, a oko terena

      Površina terena za mini golf: 400m2

      Instalisana snaga električne energije: 12 Kw

      Početna cena:  300.000,00 dinara

            20.  KIOSK BROJ 3 – MINI GOLF

            Lokacija: u novom delu, kod terena za mini golf

                        Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka

      Površina bašte:125 m2  ispred kioska, a oko terena

      Instalisana snaga električne energije: 12 Kw

      Početna cena:  200.000,00 dinara

NAPOMENA: Za kioske broj 2 i 3 podnosi se jedinstvena prijava na konkurs, na osnovu kog se zaključuje jedan ugovor o zakupu oba kioska.

 

                        21.  KIOSK BROJ 4 – ŠPIC

                        Lokacija: u novom delu, na špicu kupališta

Delatnost: prodaja alkoholnih i bezalkoholnih pića i toplih napitaka, priprema i prodaja hrane sa roštilja, sendviča i pica

                        Površina bašte: 200 m2

                        Instalisana snaga električne energije:20Kw   

                        Početna cena: 1.200.000,00 dinara

NAPOMENA: U kiosku broj 4 – Špic nije dozvoljena priprema ni prodaja kuvanih jela, proizvoda od kiselog testa, pomfrita, girica i dr. proizvoda koji se pripremaju u dubokom ulju.

 

 

 

 

 

 

 

III.             POSLOVNI PROSTORI

 Poslovni prostor je mesto na kupalištu „Štrand“ na kojem se postavljaju uređaji za kokice i druge pečenjarske proizvodeiobjekti za izvođenje zabavnih programa.

 

A)UREĐAJI ZA KOKICE I DRUGE PEČENJARSKE PROIZVODE

 

22.   PROSTOR BROJ 1-A

            Lokacija: na zelenoj površini uz donjušetnu stazu u novom delu kod restorana

            Delatnost:priprema iprodaja kukuruza i kokica                                             Instalisana snaga električne energije: 1 Kw

            Početna cena: 150.000,00 dinara

 

23.   PROSTOR BROJ 2-A

            Lokacija: na popločanoj površini u novom delu, kod košarkaških terena

            Delatnost:priprema iprodaja kukuruza i kokica                                             Instalisana snaga električne energije: 1 Kw

            Početna cena: 150.000,00 dinara

                          

24.  PROSTOR BROJ 3-A

Lokacija: na zel. površini uz donju šetnu stazu u starom delu bliže mostu Slobode

            Delatnost: priprema iprodaja kukuruza i kokica                                             Instalisana snaga električne energije: 1 Kw

            Početna cena: 150.000,00 dinara

 

25.    PROSTOR BROJ 4-A

            Lokacija: na zel. površini uz donju šetnu stazu desno od centralnog platoa

            Delatnost:priprema iprodaja kukuruza i kokica                                             Instalisana snaga električne energije: 1 Kw

            Početna cena: 150.000,00 dinara

 

26.   PROSTOR BROJ 5-A

Lokacija: na zelenoj površini uz gornju šetnu stazu levo od centralnog platoa

            Delatnost: priprema iprodaja kukuruza i kokica                                             Instalisana snaga električne energije: 1 Kw

            Početna cena: 150.000,00 dinara

 

 B)OBJEKAT ZA IZVOĐENJE ZABAVNOG PROGRAMA

 

27.   PROSTOR BROJ 1-B

            Lokacija: na zelenoj površini iza restorana       

                        Delatnost: tramboline

                        Površina: 100 m2

                                    Nema instalisana snaga električne energije

                        Početna cena: 150.000,00 dinara

USLOVI ZAKUPA

 

Pravo učešća na konkursu imaju pravna lica i preduzetnici, pod uslovom da su upisani u Registar privrednih subjekata Agencije za privredne registre za obavljanje delatnosti koju će obavljati u poslovnom objektu, odnosno poslovnom prostoru koji zakupe.

            Zaposleni u Javnom komunalnom preduzeću „Gradsko zelenilo“ Novi Sad (u daljem tekstu: Preduzeće) nemaju pravo učešća na konkursu.

            Pravna lica i preduzetnici koji učestvuju na konkursu dužni su da uz prijavu na konkurs dostavedokaz o upisanoj delatnosti u Registar privrednih subjekata tj. izvod o registraciji privrednog subjekta Agencije za privredne registre, koji nije stariji od 6 meseci, a iz kog se može videti da su registrovani za obavljanje delatnosti koju će obavljati u okviru poslovnog objekta, odnosno poslovnog prostora za koji podnose prijavu.

            Ponuđači mogu učestvovati na konkursu pod uslovom da su uredno izmirili sve obaveze prema Preduzeću odnosno da su u ranijem periodu namenski koristili poslovni objekat ili prostor.

Prijava za učešće na Konkurs se podnosi uzatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA ZA KONKURS ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG OBJEKTA I POSLOVNOG PROSTORA NA KUPALIŠTU ŠTRAND“.

            Koverta iz prethodnog stava sadrži dokumentaciju o ispunjenosti propisanih uslova, i to:

  1. podatke o učesniku na konkursu na osnovu kojih će biti zaključen ugovor o zakupu (naziv pravnog lica odnosno preduzetnika koji podnosiprijavu, zvanična i kontakt adresa, matični broj, PIB,ime i prezime odgovornog lica odnosno preduzetnika, kao i broj računa na koji će biti moguće izvršiti povraćaj depozita),
  2. izjavu učesnika na konkursu da nije u radnom odnosu u Preduzeću,
  3. potvrdu da nemaju ili da su izmirili sve obaveze prema Preduzeću (potvrdu izdaje Sektor za ekonomske i finansijske poslove Preduzeća),
  4. dokaz o uplati depozita (uplata depozita se vrši na račun Preduzeća broj: 105-800517-04 koji se vodi kod AIK Banke), i
  5. zatvorenu cenovnu kovertu na propisanom obrascu, koja sadrži :

          oznake i lokacije poslovnih objekata i poslovnih prostora za koje se podnosi prijava,

          vrstu delatnosti,

          visinu početne cene, i

          visinu ponuđene cene.

Konkursna dokumenatacija se može preuzeti u prostorijama Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Sutjeska 2 (I sprat Spensa), kancelarija broj 23 u Odeljenju za pravne poslove kod Slobodanke Markov, uz dokaz o uplati otkupa konkursne dokumentacije, radnim danom od 10,00 do 13,00 časova u periodu od5. maja 2014. do 12. maja 2014. godine.

Otkup konkursne dokumentacije za poslovne objekte i poslovne prostore iznosi 5.000,00 dinara. Uplatu izvršiti na račun broj 105-800517-04kod AIK Banke. Ponuđači koji su učestvovali na Konkursu objavljenom u dnevnom listu Dnevnik, 13. aprila 2014. godine, nisu u obavezi da dostave dokaz o uplati za otkup konkursne dokumentacije.

Depozit za učešće na konkursu za zakup poslovnih objekata i prostora iznosi 50% od početne cene objekta za koji se konkuriše, a u slučaju odustanka isti se ne vraća. Uplatu  izvršiti na račun broj 105-800517-04kod AIK Banke. Ponuđačima, koji su učestvovali na Konkursu objavljenom u dnevnom listu Dnevnik, 13. aprila 2014. godine, iznos već uplaćenog depozita priznaje se kao depozit na ovom konkursu pod uslovom da odgovara potrebnoj visini.

Zatvorene ponude sa dokazom o uplati depozita predaju se lično na pisarnici JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, Sutjeska 2 (I sprat Spensa) ili na drugi način radnim danom od 10,00 do 13,00 časova u periodu od  5. maja 2014. godine najkasnije do12. maja 2014. godine do 13,00 časova.

            Nadzorni odbor otvara prispele ponude, utvrđuje blagovremenost, potpunost prijave i ispunjenost propisanih uslova i donosi odluku o dodeliugovora.

Neblagovremene i nepotpune ponude će se odbaciti.

Poslovni objekat ili prostor dodeliće se onom ponuđaču koji ponudi najveći iznos zakupnine.

Stručne službePreduzeća će svim ponuđačima u roku od tri dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača dostaviti obaveštenjeo odluci Nadzornog odbora Preduzeća o dodeli poslovnog objekta odnosno poslovnog prostora.

            Zakup se plaća u roku od 5 dana od dana prijema obaveštenja o dodeli poslovnog objekta odnosno prostora i sa istim se zaključuje ugovor o zakupu.

Učesniku na konkursu kome je dodeljen u zakupposlovni objekat odnosno poslovni prostori sa kojim se zaključuje ugovor o zakupu, depozit se uračunava u cenu zakupa.

            Učesniku na konkursu kome nije dodeljen u zakupposlovni objekat odnosno poslovni prostor, depozit se vraća na račun koji je naznačen u prijavi u roku od 15 dana od dana donošenja odluke.

Učesnik na konkursu kome je dodeljen u zakup poslovni objekat odnosno poslovni prostor, a odustane ili ne uplatiiznos zakupnine u roku koji mu je naznačen u obaveštenju, gubi pravo na povraćaj depozita.

Na izlicitiranu cenu ponuđač plaća porez na dodatu vrednost.

Tekući troškovi zakupa (struja, voda, čistoća) padaju na teret zakupca i plaćaju se akontativno odnosno paušalno.

Zakupac prilikom primopredaje objekta JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad uplaćuje depozit u visini od 5.000,00 dinara na ime zaduženog inventara (ključ od objekta, PP aparat, dvodelni sudoper sa baterijom, bojler, strujomer, ključ od toaleta i sl.).

            Ponuđači su dužni da u slučaju zaključivanja ugovora o zakupu poslovnog objekta odnosno poslovnog prostora na kupalištu Štrand u svemu poštuju odredbe Pravilnika o načinu korišćenja Kupališta Štrand u Novom Sadu, kao i da poštuju odredbe ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji koje JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad zaključi ili je zaključilo.

Dodatna obaveštenja mogu se dobiti na telefon 021/2100 286 i 021/455 719.

 

Javno komunalno preduzeće

Gradsko zelenilo Novi Sad                                                         Predsednik Nadzornog odbora

Broj:     014.1 – 3968/2                                                                                  

Datum:28. april 2014. godine                                                                           

           Stevan Radonić