Pre tačno mesec dana bili smo svedoci uništavanja tek rekonstruisanog travnjaka u ulici Prote Mihaljdžića, nakon čega je ponovo rekonstruisan i ponovo uništen nakon par dana. I pored apela koje stalno upućujemo ovakve situacije se ponavljaju.
Tokom prošle nedelje je počela realizacija projekta „Očuvanje i unapređenje zelenila u Tolstojevoj ulici“, u okviru ovog projekta planirana je revitalizacija postojećeg zelenila i sadnja novog i to: 40 komada lišćarskog drveća, 957 komada sadnica šiblja, sadnja žive ograde, sadnja i uređenje cvetne gredice, rekonstrukcija travnjaka na površini od 865 m2, postavka metalnih stubića kako bi se zaštitio rekonstruisani travnjak.
Nakon sadnje žive ograde i šiblja, naši zaposleni su na terenu uočili da je više od polovine ovih sadnica izvađeno i odneto, najviše hibiskusa i fotinije. Još jednom apelujemo na građane da ne uništavaju zelenilo i ne čine ovakve stvari koje, pored toga što narušavaju izgled grada, spadaju u kategoriju krivičnog dela.