Prva faza kvalifikacionog postupka 2019

JNKP 1/2019 Rezervni delovi

JNKP 1/2019 Poziv za podnošenje prijava JNKP 1/2019 Konkursna dokumentacija JNKP 1/2019 Odluka o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2019 Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2019 Prvo ažuriranje Odluka o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2019 Prvo ažuriranje obaveštenje o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2019 Dodatne informacije ili pojašnjenja 1           ...

Detaljnije...

JNKP 1/2016 Rezervni delovi

JNKP 1/2016 Poziv za podnošenje prijava JNKP 1/2016 Konkursna dokumentacija JNKP 1/2016 Odluka o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2016 Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2016 Prvo ažuriranje Odluka o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2016 Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2016 Drugo ažuriranje odluka o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2016 Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2016 Treće ažuriranje odluka ...

Detaljnije...