Druga faza kvalifikacionog postupka 2019

JNKP 1-4/2020 Rezervni delovi

JNKP 1-4/2020 Poziv za podnošenje ponuda JNKP 1-4/2020 Konkursna dokumentacija JNKP 1-4/2020 Odluka o dodeli ugovora JNKP 1-4/2020 Partija 7 Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

Detaljnije...

JNKP 1-3/2020 Rezervni delovi

JNKP 1-3/2020 Poziv za podnošenje ponuda JNKP 1-3/2020 Konkursna dokumentacija JNKP 1-3/2020 Prva izmena konkursne dokumentacije JNKP 1-3/2020 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNKP 1-3/2020 Odluka o dodeli ugovora JNKP 1-3/2020 Partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-3/2020 Partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-3/2020 Partija 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

Detaljnije...

JNKP 1-2/2019 Rezervni delovi

JNKP 1-2/2019 Poziv za podnošenje ponuda JNKP 1-2/2019 Konkursna dokumentacija JNKP 1-2/2019 Odluka o dodeli ugovora JNKP 1-2/2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 JNKP 1-2/2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 4 JNKP 1-2/2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 7       ...

Detaljnije...

JNKP 1-1/2019 Rezervni delovi

JNKP 1-1/2019 Poziv za podnošenje ponuda JNKP 1-1/2019 Konkursna dokumentacija JNKP 1-1/2019 Odluka o dodeli ugovora JNKP 1-1/2019 Partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-1/2019 Partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-1/2019 Partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-1/2019 Partija 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-1/2019 Partija 6 Obaveštenje o zaključenom ...

Detaljnije...

JNKP 1-23/2019 Rezervni delovi

JNKP 1-23/2019 Poziv za podnošenje ponuda JNKP 1-23/2019 Konkursna dokumentacija JNKP 1-23/2019 Odluka o dodeli ugovora JNKP 1-23/2019 Partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-23/2019 Partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-23/2019 Partija 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-23/2019 Partija 6 Obaveštenje o zaključenom ugovoru   ...

Detaljnije...