Druga faza kvalifikacionog postupka 2019

JNKP 1-1/2019 Rezervni delovi

JNKP 1-1/2019 Poziv za podnošenje ponuda JNKP 1-1/2019 Konkursna dokumentacija JNKP 1-1/2019 Odluka o dodeli ugovora JNKP 1-1/2019 Partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-1/2019 Partija 2 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-1/2019 Partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-1/2019 Partija 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-1/2019 Partija 6 Obaveštenje o zaključenom ...

Detaljnije...

JNKP 1-23/2019 Rezervni delovi

JNKP 1-23/2019 Poziv za podnošenje ponuda JNKP 1-23/2019 Konkursna dokumentacija JNKP 1-23/2019 Odluka o dodeli ugovora JNKP 1-23/2019 Partija 1 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-23/2019 Partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-23/2019 Partija 4 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-23/2019 Partija 6 Obaveštenje o zaključenom ugovoru   ...

Detaljnije...