Отворени поступак 2019

ЈНОП 6/2019 Семе траве

ЈНОП 6/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 6/2019 Kонкурсна документација ЈНОП 6-2019 Одлука о обустави поступка ЈНОП 6-2019 Обавештење о обустави поступка   ...

Детаљније...

ЈНОП 10/2019 Бусен траве

ЈНОП 10/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 10/2019 Kонкурсна документација ЈНОП 10-2019 Одлука о обустави поступка ЈНОП 10-2019 Обавештење о обустави поступка     ...

Детаљније...

ЈНОП 9/2019 Садни материјал

ЈНОП 9/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 9/2019 Конкурсна документација ЈНОП 9-2019 Одлука о додели уговора JНOP 9-2019 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 7/2019 Малч

ЈНОП 7/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 7/2019 Конкурсна документација ЈНОП 7-2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 7/2019 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...

ЈНОП 8/2019 Горива

ЈНОП 8/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 8/2019 Конкурсна документација ЈНОП 8/2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 8/2019 Обавештење о закљученом уговору         ...

Детаљније...