Отворени поступак 2019

ЈНОП 12/2019 Супстрати

ЈНОП 12-2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 12-2019 Kонкурсна документација ЈНОП 12-2019 Одлука о додели уговора JНOП 12-2019 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 15/2019 Семе траве

ЈНОП 15-2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 15-2019 Kонкурсна документација ЈНОП 15-2019 Одлука о додели уговора JНOP 15-2019 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...

ЈНОП 14/2019 Бусен траве

ЈНОП 14-2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 14-2019 Kонкурсна документација ЈНОП 14-2019 Одлука о додели уговора JНOП 14-2019 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

ЈНОП 3/2019 Реконструкција тоалета на Штранду

ЈНОП 3/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 3/2019 Конкурсна документација ЈНОП 3/2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 3/2019 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈНОП 3/2019 Обавештење о закљученом уговору ЈНОП 3/2019 Одлука о измени уговора о јавној набавци           ...

Детаљније...

ЈНОП 11/2019 Ангажовање службе обезбеђења

ЈНОП 11/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 11/2019 Kонкурсна документација ЈНОП 11/2019 Додатне информације или појашњења 1 ЈНОП 11/2019 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 11-2019 Одлука о додели уговора JНOP 11-2019 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

ЈНОП 6/2019 Семе траве

ЈНОП 6/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 6/2019 Kонкурсна документација ЈНОП 6-2019 Одлука о обустави поступка ЈНОП 6-2019 Обавештење о обустави поступка   ...

Детаљније...

ЈНОП 10/2019 Бусен траве

ЈНОП 10/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 10/2019 Kонкурсна документација ЈНОП 10-2019 Одлука о обустави поступка ЈНОП 10-2019 Обавештење о обустави поступка     ...

Детаљније...

ЈНОП 9/2019 Садни материјал

ЈНОП 9/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 9/2019 Конкурсна документација ЈНОП 9-2019 Одлука о додели уговора JНOP 9-2019 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 7/2019 Малч

ЈНОП 7/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 7/2019 Конкурсна документација ЈНОП 7-2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 7/2019 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...

ЈНОП 8/2019 Горива

ЈНОП 8/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 8/2019 Конкурсна документација ЈНОП 8/2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 8/2019 Обавештење о закљученом уговору         ...

Детаљније...