Отворени поступак 2019

ЈНОП 18/2019 Луковице

ЈНОП 18/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 18/2019 Kонкурсна документација ЈНОП 18-2019 Oдлука о додели уговора JНOP 18-2019 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 19/2019 Услуга осигурања

ЈНОП 19/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 19/2019 Конкурсна документација ЈНОП 19/2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 19/2019 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

ЈНОП 13/2019 Вештачко ђубриво

ЈНОП 13-2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 13-2019 Kонкурсна документација ЈНОП 13-2019 Одлука о додели уговора JНOP 13-2019 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 12/2019 Супстрати

ЈНОП 12-2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 12-2019 Kонкурсна документација ЈНОП 12-2019 Одлука о додели уговора JНOП 12-2019 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 15/2019 Семе траве

ЈНОП 15-2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 15-2019 Kонкурсна документација ЈНОП 15-2019 Одлука о додели уговора JНOP 15-2019 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...

ЈНОП 14/2019 Бусен траве

ЈНОП 14-2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 14-2019 Kонкурсна документација ЈНОП 14-2019 Одлука о додели уговора JНOП 14-2019 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

ЈНОП 3/2019 Реконструкција тоалета на Штранду

ЈНОП 3/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 3/2019 Конкурсна документација ЈНОП 3/2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 3/2019 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈНОП 3/2019 Обавештење о закљученом уговору           ...

Детаљније...

ЈНОП 11/2019 Ангажовање службе обезбеђења

ЈНОП 11/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 11/2019 Kонкурсна документација ЈНОП 11/2019 Додатне информације или појашњења 1 ЈНОП 11/2019 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 11-2019 Одлука о додели уговора JНOP 11-2019 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...