Отворени поступак 2019

ЈНОП 22/2019 Плодна земља

ЈНОП 22-2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 22-2019 Kонкурсна документација ЈНОП 22-2019 Одлука о додели уговора JНОП 22-2019 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

ЈНОП 24/2019 Акумулатори

ЈНОП 24/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 24/2019 Конкурсна документација ЈНОП 24-2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 24-2019 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 21/2019 Ситна пољопривредна механизација

ЈНОП 21/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 21/2019 Конкурсна документација ЈНОП 21-2019 Одлука о додели уговора – Партија 1 ЈНОП 21-2019 Одлука о додели уговора – Партија 2 ЈНОП 21/2019 Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 ЈНОП 21/2019 Обавештење о закљученом уговору – Партија 2   ...

Детаљније...

ЈНОП 18/2019 Луковице

ЈНОП 18/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 18/2019 Kонкурсна документација ЈНОП 18-2019 Oдлука о додели уговора JНOP 18-2019 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 19/2019 Услуга осигурања

ЈНОП 19/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 19/2019 Конкурсна документација ЈНОП 19/2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 19/2019 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

ЈНОП 13/2019 Вештачко ђубриво

ЈНОП 13-2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 13-2019 Kонкурсна документација ЈНОП 13-2019 Одлука о додели уговора JНOP 13-2019 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...