Отворени поступак 2019

ЈНОП 28/2019 Садни материјал

ЈНОП 28-2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 28-2019 Конкурска документација ЈНОП 28-2019 Додатне информације или појашњења 1 ЈНОП 28-2019 Одлука о додели уговора JНOП 28-2019 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 27/2019 Гуме за возила

ЈНОП 27/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 27/2019 Конкурсна документација ЈНОП 27/2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 27/2019 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 26/2019 Мазива

ЈНОП 26/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 26/2019 Конкурсна документација ЈНОП 26/2019 Додатне информације или појашњења 1 ЈНОП 26/2019 Додатне информације или појашњења 2 ЈНОП 26/2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 26/2019 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 22/2019 Плодна земља

ЈНОП 22-2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 22-2019 Kонкурсна документација ЈНОП 22-2019 Одлука о додели уговора JНОП 22-2019 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

ЈНОП 24/2019 Акумулатори

ЈНОП 24/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 24/2019 Конкурсна документација ЈНОП 24-2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 24-2019 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 21/2019 Ситна пољопривредна механизација

ЈНОП 21/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 21/2019 Конкурсна документација ЈНОП 21-2019 Одлука о додели уговора – Партија 1 ЈНОП 21-2019 Одлука о додели уговора – Партија 2 ЈНОП 21/2019 Обавештење о закљученом уговору – Партија 1 ЈНОП 21/2019 Обавештење о закљученом уговору – Партија 2   ...

Детаљније...