Отворени поступак 2019

ЈНОП 30/2019 Тресет

ЈНОП 30-2019  Позив за подношење понуда ЈНОП 30-2019 Конкурсна документација ЈНОП 30-2019 Одлука о додели уговора ...

Детаљније...

ЈНОП 29/2019 Дендрорепро материјал

ЈНОП 29-2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 29-2019 Конкурсна документација ЈНОП 29-2019 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 29-2019 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНОП 29-2019 Одлука о додели уговора     ...

Детаљније...

ЈНОП 28/2019 Садни материјал

ЈНОП 28-2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 28-2019 Конкурска документација ЈНОП 28-2019 Додатне информације или појашњења 1 ЈНОП 28-2019 Одлука о додели уговора JНOП 28-2019 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 27/2019 Гуме за возила

ЈНОП 27/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 27/2019 Конкурсна документација ЈНОП 27/2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 27/2019 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 26/2019 Мазива

ЈНОП 26/2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 26/2019 Конкурсна документација ЈНОП 26/2019 Додатне информације или појашњења 1 ЈНОП 26/2019 Додатне информације или појашњења 2 ЈНОП 26/2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 26/2019 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...