Отворени поступак 2018

ЈНОП 38/2018 Пројектно техничка документација за изградњу заливних система на јавним зеленим површинама у Новом Саду

ЈНОП 38-2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 38-2018 Конкурсна документација ЈНОП 38/2018 Додатне информације или појашњења 1 ЈНОП 38/2018 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 38/2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда       ...

Детаљније...

ЈНОП 12/2018 Сито за компост

ЈНОП 12/2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 12/2018 Конкурсна документација ЈНОП 12/2018 Одлука о додели уговора ЈНОП 12/2018 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...

ЈНОП 36/2018 Пнеуматски систем за трактор Deutz Fahr

ЈНОП 36/2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 36/2018 Конкурсна документација ЈНОП 36/2018 Додатне информације или појашњења 1 ЈНОП 36/2018 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 36/2018 Одлука о додели уговора ЈНОП 36/2018 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

ЈНОП 35/2018 Бусен траве

ЈНОП 35-2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 35-2018 Конкурсна документација ЈНОП 35-2018 Одлука о додели уговора JНОП 35-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 34/2018 Садни материјал

ЈНОП 34-2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 34-2018 Конкурсна документација ЈНОП 34-2018 Одлука о додели уговора JНOП 34-2018 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

ЈНОП 33/2018 Тресет

ЈНОП 33-2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 33-2018 Kонкурсна документација ЈНОП 33-2018 Одлука о додели уговора JНОП 33-2018 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 32/2018 Садни материјал

ЈНОП 32-2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 32-2018 Конкурсна документација ЈНОП 32-2018 Додатне информације и појашњења ЈНОП 32-2018 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 32-2018 Одлука о додели уговора ЈНОП 32-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...