Отворени поступак 2018

ЈНОП 32/2018 Садни материјал

ЈНОП 32-2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 32-2018 Конкурсна документација ЈНОП 32-2018 Додатне информације и појашњења ЈНОП 32-2018 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 32-2018 Одлука о додели уговора ЈНОП 32-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 24/2018 Трактор

ЈНОП 24/2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 24/2018 Конкурсна документација ЈНОП 24/2018 Одлука о обустави поступка ЈНОП 24/2018 Обавештење о обустави поступка         ...

Детаљније...

ЈНОП 27/2018 Посипачи соли

ЈНОП 27-2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 27-2018 Конкурсна документација ЈНОП 27/2018 Одлука о додели уговора JНОП 27-2018 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...