Отворени поступак 2017

ЈНОП 12/2017 Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника

ЈНОП 12/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 12/2017 Конкурсна документација ЈНОП 12/2017 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде број 1 ЈНОП 12/2017 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде број 2 ЈНОП 12/2017 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде број 3 ЈНОП 12/2017 Прва измена конкурсне документације ...

Детаљније...

ЈНОП 18/2017 Луковице

ЈНОП 18- 2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 18-2017 Kонкурсна документација ЈНОП 18-2017 Одлука о додели уговора JНOP 18-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 16/2017 Акумулатори

ЈНОП 16/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 16/2017 Конкурсна документација ЈНМОП 16-2017 Одлука о додели уговора ЈНОП 16-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 15/2017 Гуме за возила

ЈНОП 15/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 15/2017 Конкурсна документација ЈНОП 15-2017 Одлука о додели уговора ЈНОП 15/2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 14/2017 Мазива

ЈНОП 14/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 14/2017 Конкурсна документација ЈНОП 14/2017 Додатне информације или појашњења I ЈНОП 14/2017 Додатне информације или појашњења II ЈНОП 14-2017 Одлука о додели уговора ЈНОП 14/2017 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 13/2017 Услуга осигурања

ЈНОП 13/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 13/2017 Конкурсна документација ЈНОП 13/2017 Одлука о додели уговора ЈНОП 13/2017 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...