Отворени поступак 2017

ЈНОП 9/2017 Рушење објекта старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду

ЈНОП 9/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 9/2017 Конкурсна документација ЈНОП 9/2017 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 9/2017 Главни пројекат рушења објекта- први део ЈНОП 9/2017 Главни пројекат рушења објеката- други део ЈНОП 9/2017 Изјава за исправку техничке грешке у пројекту ЈНОП 9/2017 Допуна Главном пројекту рушења E-4 2017 ЈНОП 9/2017 Допуна Главном пројекту рушења ...

Детаљније...

ЈНОП 6/2017 Семе траве

ЈНОП 6-2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 6-2017, Конкурсна документација ЈНОП 6/2017 Одлука о додели уговора JНOP 6-2017 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 7/2017 Плодна земља

ЈНОП 7-2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 7-2017, Конкурсна документација ЈНОП 7/2017 Одлука о додели уговора JНOП 7/2017 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

ЈНОП 5/2017 Услуге у области хортикултуре

ЈНОП 5/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 5/2017 Конкурсна документација ЈНОП 5/2017 Додатне информације или појашњења -1 ЈНОП 5/2017 Додатне информације или појашњења – 2 ЈНОП 5/2017 Одлука о додели уговора ЈНОП 5/2017 Обавештење о закљученом уговору         ...

Детаљније...

ЈНОП 4/2017 Вештачко ђубриво

ЈНОП 4/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 4/2017 Конкурсна документација ЈНОП 4/2017 Одлука о додели уговора JНOP 4/2017 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...