Отворени поступак 2017

ЈНОП 18/2017 Луковице

ЈНОП 18- 2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 18-2017 Kонкурсна документација ЈНОП 18-2017 Одлука о додели уговора JНOP 18-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 16/2017 Акумулатори

ЈНОП 16/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 16/2017 Конкурсна документација ЈНМОП 16-2017 Одлука о додели уговора ЈНОП 16-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 15/2017 Гуме за возила

ЈНОП 15/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 15/2017 Конкурсна документација ЈНОП 15-2017 Одлука о додели уговора ЈНОП 15/2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 14/2017 Мазива

ЈНОП 14/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 14/2017 Конкурсна документација ЈНОП 14/2017 Додатне информације или појашњења I ЈНОП 14/2017 Додатне информације или појашњења II ЈНОП 14-2017 Одлука о додели уговора ЈНОП 14/2017 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 13/2017 Услуга осигурања

ЈНОП 13/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 13/2017 Конкурсна документација ЈНОП 13/2017 Одлука о додели уговора ЈНОП 13/2017 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...

ЈНOП 10/2017 Горива

ЈНОП 10-2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 10-2017 Конкурсна документација ЈНМВ 10-2017 Одлука о додели уговора JНOP 10-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 9/2017 Рушење објекта старог расадника на локацији Футошки пут 48 у Новом Саду

ЈНОП 9/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 9/2017 Конкурсна документација ЈНОП 9/2017 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 9/2017 Главни пројекат рушења објекта- први део ЈНОП 9/2017 Главни пројекат рушења објеката- други део ЈНОП 9/2017 Изјава за исправку техничке грешке у пројекту ЈНОП 9/2017 Допуна Главном пројекту рушења E-4 2017 ЈНОП 9/2017 Допуна Главном пројекту рушења ...

Детаљније...