Отворени поступак 2017

ЈНОП 21/2017 Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП „Каменички парк“

ЈНОП 21/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 21/2017 Конкурсна документација ЈНОП 21/2017 Додатне информације или појашњења 1 ЈНОП 21/2017 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 21/2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНОП 21/2017 Додатне информације и појашњења 2 ЈНОП 21/2017 Друга измена конкурсне документације ЈНОП 21/2017 Додатне информације или појашњења 3 ЈНОП 21/2017 Одлука ...

Детаљније...

ЈНОП 23/2017 Садни материјал

ЈНОП 23-2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 23-2017 Конкурсна документација ЈНОП 23/2017 Одлука о додели уговора JНOП 23/2017 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 22/2017 Садни материјал

ЈНОП 22-2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 22-2017 Конкурсна документација ЈНОП 22-2017 Одлука о додели уговора ЈНОП 22/2017 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 20/2017 Бусен траве

ЈНОП 20-2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 20-2017 Конкурсна документација ЈНОП 20-2017 Одлука о додели уговора JНOP 20-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 12/2017 Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника

ЈНОП 12/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 12/2017 Конкурсна документација ЈНОП 12/2017 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде број 1 ЈНОП 12/2017 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде број 2 ЈНОП 12/2017 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде број 3 ЈНОП 12/2017 Прва измена конкурсне документације ...

Детаљније...

ЈНОП 18/2017 Луковице

ЈНОП 18- 2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 18-2017 Kонкурсна документација ЈНОП 18-2017 Одлука о додели уговора JНOP 18-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...