Јавне набавке 2017 у току

ЈНОП 12/2017 Изградња објеката са партерним уређењем и пратећом инфраструктуром на локацији новог расадника

ЈНОП 12/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 12/2017 Конкурсна документација ЈНОП 12/2017 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде број 1 ЈНОП 12/2017 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде број 2 ЈНОП 12/2017 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде број 3 ЈНОП 12/2017 Прва измена конкурсне документације ...

Детаљније...