Јавне набавке 2017 у току

ЈНОП 29/2017 Уређење пешачких стаза са пратећим мобилијаром и јавном (соларном) расветом на делу простора СП „Каменички парк“

ЈНОП 29/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 29/2017 Конкурсна документација ЈНОП 29/2017 Додатне информације или појашњења 1 ЈНОП 29/2017 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 29/2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда   ...

Детаљније...

ЈНОП 27/2017 Резервни делови за пољопривредну механизацију

ЈНОП 27/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 27/2017 Конкурсна документација ЈНОП 27/2017 Партија 1 Одлука о додели уговора ЈНОП 27/2017 Партија 2 Одлука о додели уговора ЈНОП 27/2017 Партија 3 Одлука о додели уговора ЈНОП 27/2017 Партија 4 Одлука о додели уговора ЈНОП 27/2017 Партија 5 Одлука о додели уговора ЈНОП 27/2017 Партија 1 Обавештење ...

Детаљније...

ЈНОП 28/2017 Садни материјал

  ЈНОП 28/2017 Позив за подношење понуда ЈНОП 28/2017 Конкурсна документација ЈНОП 28/2017 Одлука о додели уговора ЈНОП 28/2017 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...