Јавне набавке 2016 у току

ЈНОП 15/2016 Пројектно-техничка документација и припремни радови за изградњу новог расадника са пратећим објектима, Партија 1 Постављање ограде

ЈНОП 15-2016 Позив за подношење понуда Конкурсна документација јноп 15-2016 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНОП 15-2016 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 15-2016 Одлука о додели уговора ЈНОП 15-2016 Обавештење о закљученом уговору ЈНОП 15/2016 Одлука о измени уговора ЈНОП 15/2016 ЈНОП 15/2016 Одлука о измени уговора о јавној набавци ЈНОП 15/2016 Одлука ...

Детаљније...