Јавна набавка мале вредности 2019

ЈНМВ 7/2019 Услуга сервиса трактора

ЈНМВ 7/2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 7/2019 Конкурсна документација ЈНМВ 7/2019 Одлука о додели уговора Партија 1 ЈНМВ 7/2019 Одлука о додели уговора Партија 2 ЈНМВ 7/2019 Одлука о додели уговора Партија 3 ЈНМВ 7/2019 Одлука о додели уговора Партија 4 ЈНМВ 7/2019 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 ЈНМВ 7/2019 Обавештење о закљученом ...

Детаљније...

ЈНМВ 3/2019 Посуде за канделабре

ЈНМВ 3-2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 3-2019 Конкурсна документација ЈНМВ 3-2019 Одлука о обустави постипка јавне набавке ЈНМВ 3-2019 Обавештење о обустави поступка ...

Детаљније...

ЈНМВ 14/2019 Металургија

ЈНМВ 14-2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 14-2019 Конкурсна документација ЈНМВ 14-2019 Одлука о додели уговора ЈНМВ 14-2019 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНМВ 12/2019 Бургије и ексери

ЈНМВ 12/2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 12/2019 Конкурсна документација ЈНМВ 12-2019 Одлука о додели уговора ЈНМВ 12-2019 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...