Јавна набавка мале вредности 2019

ЈНМВ 18/2019 Услуга сервиса возила и припадајуће опреме – „Iveco“

ЈНМВ 18/2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 18/2019 Конкурсна документација ЈНМВ 18/2019 Партија 1 Одлука о додели уговора ЈНМВ 18/2019 Партија 2 Одлука о додели уговора ЈНМВ 18/2019 Партија 1 Обавештење о закљученом уговору ЈНКП 18/2019 Партија 2 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНМВ 21/2019 Мобилна телефонија

ЈНМВ 21/2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 21/2019 Конкурсна документација ЈНМВ 21/2019 Додатне информације или појашњења ЈНМВ 21/2019 Одлука о додели уговора ЈНМВ 21/2019 Обавештење о закљученом уговору         ...

Детаљније...

ЈНМВ 19/2019 Саксије

ЈНМВ 19-2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 19-2019 Конкурсна документација ЈНМВ 19/2019 Одлука о додели уговора JНMV 19/2019 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНМВ 7/2019 Услуга сервиса трактора

ЈНМВ 7/2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 7/2019 Конкурсна документација ЈНМВ 7/2019 Одлука о додели уговора Партија 1 ЈНМВ 7/2019 Одлука о додели уговора Партија 2 ЈНМВ 7/2019 Одлука о додели уговора Партија 3 ЈНМВ 7/2019 Одлука о додели уговора Партија 4 ЈНМВ 7/2019 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 ЈНМВ 7/2019 Обавештење о закљученом ...

Детаљније...

ЈНМВ 3/2019 Посуде за канделабре

ЈНМВ 3-2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 3-2019 Конкурсна документација ЈНМВ 3-2019 Одлука о обустави постипка јавне набавке ЈНМВ 3-2019 Обавештење о обустави поступка ...

Детаљније...