Јавна набавка мале вредности 2019

ЈНМВ 27/2019 Тонери за штампаче

ЈНМВ 27/2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 27/2019 Конкурсна документација ЈНМВ 27/2019 Одлука о додели уговора ЈНМВ 27/2019 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

ЈНМВ 18/2019 Услуга сервиса возила и припадајуће опреме – „Iveco“

ЈНМВ 18/2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 18/2019 Конкурсна документација ЈНМВ 18/2019 Партија 1 Одлука о додели уговора ЈНМВ 18/2019 Партија 2 Одлука о додели уговора ЈНМВ 18/2019 Партија 1 Обавештење о закљученом уговору ЈНКП 18/2019 Партија 2 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНМВ 21/2019 Мобилна телефонија

ЈНМВ 21/2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 21/2019 Конкурсна документација ЈНМВ 21/2019 Додатне информације или појашњења ЈНМВ 21/2019 Одлука о додели уговора ЈНМВ 21/2019 Обавештење о закљученом уговору         ...

Детаљније...

ЈНМВ 19/2019 Саксије

ЈНМВ 19-2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 19-2019 Конкурсна документација ЈНМВ 19/2019 Одлука о додели уговора JНMV 19/2019 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...