Јавна набавка мале вредности 2019

ЈНМВ 27/2019 Тонери за штампаче

ЈНМВ 27/2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 27/2019 Конкурсна документација ЈНМВ 27/2019 Одлука о додели уговора ЈНМВ 27/2019 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

ЈНМВ 18/2019 Услуга сервиса возила и припадајуће опреме – „Iveco“

ЈНМВ 18/2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 18/2019 Конкурсна документација ЈНМВ 18/2019 Партија 1 Одлука о додели уговора ЈНМВ 18/2019 Партија 2 Одлука о додели уговора ЈНМВ 18/2019 Партија 1 Обавештење о закљученом уговору ЈНКП 18/2019 Партија 2 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...