Јавна набавка мале вредности 2018

ЈНМВ 39/2018 Бетонска галантерија

ЈНМВ 39-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 39-2018 Конкурсна документација ЈНМВ 39-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 39-2018 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 39-2018 Одлука о додели уговора JНМВ 39-2018 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

ЈНМВ 34/2018 Тонери за штампаче

ЈНМВ 34/2018 Позив за подншење понуда ЈНМВ 34/2018 Конкурсна документација ЈНМВ 34/2018 Одлука о додели уговора ЈНМВ 34/2018 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...

ЈНМВ 36/2018 Одливци за парковске клупе

ЈНМВ 36-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 36-2018 Конкурсна документација ЈНMВ 36-2018 Додатне информације и појашњења ЈНМВ 36-2018 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 36-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 36-2018 Одлука о додели уговора JНМВ 36-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНМВ 35/2018 Услуга сервиса возила и припадајуће опреме – „OPEL“

ЈНМВ 35-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 35-2018 Конкурсна документација ЈНМВ 35/2018 Прва измена конкурсне докумнтације ЈНМВ 35/2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 36-2018 Одлука о додели уговора ЈНМВ 35-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...