Јавна набавка мале вредности 2018

ЈНМВ 16/2018 Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд

ЈНМВ 16/2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 16/2018 Конкурсна документација ЈНМВ 16-2018 Додатне информације и појашњења ЈНМВ 16-2018 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 16-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 16-2018 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права     ...

Детаљније...

ЈНМВ 18/2018 Металургија

ЈНМВ 18-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 18-2018 Конкурсна документација ЈНМВ 18-2018 Одлука о додели уговора ЈНМВ 18-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНМВ 17/2018 Водоводни и канализациони материјал

ЈНМВ 17-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 17-2018 Конкурсна документација ЈНМВ 17-2018 Додатне информације и појашњења ЈНМВ 17-2018 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 17-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ...

Детаљније...

ЈНМВ 11/2018 Бургије и ексери

ЈНМВ 11-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 11-2018 Конкурсна документација ЈНМВ 11-2018 Одлука о додели уговора ЈНМВ 11-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНМВ 12/2018 Саксије

ЈНМВ 12-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 12-2018 Конкурсна документација ЈНМВ 12-2018 Одлука о додели уговора JНМВ 12/2018 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...