Јавна набавка мале вредности 2018

ЈНМВ 2/2018 Производи за чишћење

ЈНМВ 2-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 2-2018 Конкурсна документација ЈНМВ 2-2018 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 2-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 2-2018 Одлука о додели уговора ЈНМВ 2-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНМВ 1/2018 Електроматеријал

ЈНМВ 1-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 1-2018 Конкурсна документација ЈНМВ 1-2018 Додатне информације или појашњења ЈНМВ 1-2018 Одлука о додели уговора ЈНМВ 1-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...