Јавна набавка мале вредности 2017

ЈНМВ 29/2017 Услуга сервиса возила и припадајуће опреме- „VOLVO“

ЈНМВ 29/2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 29/2017 Конкурсна документација ЈНМВ 29/2017 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ 29-2017 Одлука о додели уговора JНМВ 29-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНМВ 22/2017 Електроматеријал

ЈНМВ 22-2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 22-2017 Конкурсна документација ЈНМВ 22-2017 Додатне информације и појашњења ЈНМВ 22-2017 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 22-2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 22-2017 Одлука о додели уговора ЈНМВ 22-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНМВ 23/2017 Столарски материјал

ЈНМВ 23-2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 23-2017 Конкурсна документација ЈНМВ 23-2017 Додатне информације и појашњења – 1 ЈНМВ 23-2017 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 23-2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 23-2017 Одлука о додели уговора ЈНМВ 23-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНМВ 21/2017 Боје, лакови и разређивачи

ЈНМВ 21/2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 21/2017 Конкурсна документација ЈНМВ 21/2017 Додатне информације и појашњења – 1 ЈНМВ 21-2017 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 21-2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 21-2017 Одлука о додели уговора ЈНМВ 21-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...