Јавна набавка мале вредности 2017

ЈНМВ 30/2017 Мобилна телефонија

ЈНМВ 30-2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 30-2017 Конкурсна документација ЈНМВ 30-2017 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 ЈНМВ 30-2017 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2. ЈНМВ 30-2017 Одлука о додели уговора ЈНМВ 30/2017 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНМВ 29/2017 Услуга сервиса возила и припадајуће опреме- „VOLVO“

ЈНМВ 29/2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 29/2017 Конкурсна документација ЈНМВ 29/2017 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде ЈНМВ 29-2017 Одлука о додели уговора JНМВ 29-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНМВ 22/2017 Електроматеријал

ЈНМВ 22-2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 22-2017 Конкурсна документација ЈНМВ 22-2017 Додатне информације и појашњења ЈНМВ 22-2017 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 22-2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 22-2017 Одлука о додели уговора ЈНМВ 22-2017 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...