Јавна набавка мале вредности 2017

ЈНМВ 23/2017 Столарски материјал

ЈНМВ 23-2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 23-2017 Конкурсна документација ЈНМВ 23-2017 Додатне информације и појашњења – 1 ЈНМВ 23-2017 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 23-2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ...

Детаљније...

ЈНМВ 21/2017 Боје, лакови и разређивачи

ЈНМВ 21/2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 21/2017 Конкурсна документација ЈНМВ 21/2017 Додатне информације и појашњења – 1 ЈНМВ 21-2017 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 21-2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ...

Детаљније...

ЈНМВ 18/2017 Услуга ангажовања спасиоца и лекара на купалишту Штранд

ЈНМВ 18/2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 18/2017 Конкурсна документација ЈНМВ 18/2017 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 18/2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 18/2017 Додатне информације или појашњења ЈНМВ 18/2017 Друга измена конкурсне документације ЈНМВ 18/2017 Додатне информације или појашњења ЈНМВ 18/2017 Додатне информације или појашњења ЈНМВ 18/2017 Трећа измена конкурсне документације ...

Детаљније...

ЈНМВ 12/2017 Ситан алат за радионице

ЈНМВ 12/2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 12/2017 Конкурсна документација ЈНМВ 12/2017 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 12/2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 12/2017 Одлука о додели уговора ЈНМВ 12/2017 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...

ЈНМВ 14/2017 Металургија

ЈНМВ 14-2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 14/2017 Конкурсна документација ЈНМВ 14/2017 Одлука о додели уговора ЈНМВ 14/2017 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...