Јавна набавка мале вредности 2017

ЈНМВ 39/2017 Посипачи соли

ЈНМВ 39/2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 39/2017 Конкурсна документација ЈНМВ 39/2017 Одлука о додели уговора ЈНМВ 39/2017 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНМВ 37/2017 Чамова грађа

ЈНМВ 37-2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 37-2017 Конкурсна документација ЈНМВ 37-2017 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 37-2017 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 37/2017 Одлука о додели уговора ЈНМВ 31/2017 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНМВ 32/2017 Санација језера у СП Каменички парк

ЈНМВ 32/2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 32/2017 Конкурсна документација Идејни пројекат „Санације језера у зони клизишта Моста слободе у Каменичком парку“ број Е-90/15 ЈНМВ 32/2017 Одлука о додели уговора JНМВ 32-2017 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНМВ 30/2017 Мобилна телефонија

ЈНМВ 30-2017 Позив за подношење понуда ЈНМВ 30-2017 Конкурсна документација ЈНМВ 30-2017 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуде бр. 1 ЈНМВ 30-2017 Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде бр. 2. ЈНМВ 30-2017 Одлука о додели уговора ЈНМВ 30/2017 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...