Преговарачки поступак 2015

ЈНПП 1/2015 Услуга софтверске подршке

ЈНПП 1 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда ЈНПП 1 Конкурсна дикументација ЈНПП 1 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда ЈНПП 1 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...