Отворени поступак 2015

ЈНОП 6/2015 Боје, лакови и разређивачи

ЈНОП 6 Позив за подношење понуда ЈНОП 6 Конкурсна документација ЈНОП 6 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 6 Питања и одговори ЈНОП 6 Питања и одговори 1 ЈНОП 6 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 5/2015 Грађевински материјал

ЈНОП 5 Позив за подношење понуда ЈНОП 5 Конкурсна документација ЈНОП 5 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 5 Питања и одговори ЈНОП 5 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 26/2015 Услуга осигурања

ЈНОП 26 Позив за подношење понуда ЈНОП 26 Конкурсна документација ЈНОП 26 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 26 Друга измена конкурсне документације ЈНОП 26 Трећа измена конкурсне документације ЈНОП 26 Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈНОП 26 Обавештење о продужењу рока за достављање понуда ЈНОП 26 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...