Отворени поступак 2015

ЈНОП 39/2015 Дизалица са платформом до 22,5 м

ЈНОП 39/2015 Позив за подношење понуда ЈНОП 39/2015 Конкурсна документација ЈНОП 39/2015 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 39 2015 Додатне информације или појашњења ЈНОП 39/2015 Одлука о додели уговора ЈНОП 39/2015 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 44/2015 Металургија

ЈНОП 44-2015 Позив за подношење понуда ЈНМВ 44-2015 Конкурсна документација ЈНОП 44-2015 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 44-2015 Одлука о додели уговора ЈНМВ 44-2015 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 42/2015 Супстрати

ЈНОП 42 Позив за подношење понуда ЈНОП 42 Конкурсна документација ЈНОП 42 Одлука о додели уговора ЈНОП 42-2015 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 41/2015 Земља

  ЈНОП 41 Позив за подношење понуда ЈНОП 41 Конкурсна документација ЈНОП 41 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 41-2015 Друга измена конкурсне документације Odluka o dodeli ugovra JNOP 41 ЈНОП 41-2015 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...

ЈНОП 40/2015 МАЛЧ

ЈНОП 40, Позив за подношење понуда ЈНОП 40, Конкурсна документација додатне информације и појашњења ЈНОП 40 Одлука о додели уговора ЈНОП 40-2015 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 38/2015 Садни материјал

ЈНОП 38 Позив за подношење понуда ЈНОП 38 Конкурсна документација ЈНОП 38 Конкурсна документација – прва измена ЈНОП 38-2015 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 36/2015 Тресет

ЈНОП 36/2015 Позив за подношење понуда ЈНОП 36/2015 Конкурсна документација ЈНОП 36/2015 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...