Јавна набавка мале вредности 2015

ЈНМВ 36/2015 Ситна пољопривредна механизација

ЈНМВ 36/2015 Позив за подношење понуда ЈНМВ 36/2015 Конкурсна документација ЈНМВ 36/2015 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 36/2015 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 36/2015 Питања и одговори везани за конкурсну документацију 1 ЈНМВ 36/2016 Одлука о додели уговора ЈНМВ 36/2015 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНМВ 35/2015 Телекомуникационе услуге партија 2 Фиксна телефонија

ЈНМВ 35-2015 Позив за подношење понуда ЈНМВ35-2015 Конкурсна документација Dodatne informacije i pojašnjenja JNMV 35-1 Dodatne informacije i pojašnjenja JNMV 35-2 Dodatne informacije i pojašnjenja JNMV 35-3 OBAVESTENJE O PRODUZENJU roka za podnosenje ponuda JNMV 35 ЈNMV 35 Prva izmena konkursne dokumentacije Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права ЈНМВ 35 ЈНМВ 35/2015 Обавештење о ...

Детаљније...

ЈНМВ 29/2015 Студија постојећег стања језера у зони клизалишта Моста слободе са предлогом прелиминарних радова на одржавању језера до коначног решења његове санације

ЈНМВ 29 Позив за подношење понуда ЈНМВ 29-2015 Конкурсна документација ЈНМВ 29 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 29 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 29 Додатне информације и појашњења у вези са припремањем понуда 1 Одлука о додели уговора ЈНМВ 29 ЈНМВ 29/2015 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...