Зимска служба „Градског зеленила“ данас је излашла на терен у 4 сата и до 7 часова чистила снег и посула 3085 килограма соли на 32 локације у граду и у индустријској зони за које је надлежно наше предузеће. На терену је било 116 радника и 19 возила механизације.