Kompletna Zimska služba „Gradskog zelenila“ sa 140 radnika i 30 vozila mehanizacije od 6 časova nalazi se na terenu. Sneg se čisti sa autobuskih stajališta, pešačkih prilaza mostovima i pešačkih staza na njima,  10 gradskih trgova, Petrovaradinske tvrđave, staza u parkovima. Po nalogu direktora „Gradskog zelenila“ Miloša Egića, jedan deo ljudstva i mehanizacije poslat je kao ispomoć vrtićima, školama, ambulantama, Kliničkom centru Vojvodine i Klinici za ginekologiju i akušerstvo.