Ekipe „Gradskog zelenila“ danas su nastavile radove na hortikulturnom uređenju razdelne trake na Bulevaru Cara Lazara – od Stražilovske do ulice Cara Dušana. Planirana je sadnja 123 stabla piramidalnog hrasta, crvenolisne leske i ukrasne jabuke, oko 4000 sadnica ukrasnog šiblja i uređenje travnjaka površine 5459 m2.