Екипе „Градског зеленила“ данас су наставиле радове на хортикултурном уређењу разделне траке на Булевару Цара Лазара – од Стражиловске до улице Цара Душана. Планирана је садња 123 стабла пирамидалног храста, црвенолисне леске и украсне јабуке, око 4000 садница украсног шибља и уређење травњака површине 5459 м2.