U sredu, 17. maja počinje naplata dnevnih i prodaja sezonskih ulaznica za Štrand. Do tada se ulaz na plažu neće naplaćivati. Novina je da će se naplata i kontrola karata od ove sezone obavljati elektronskim putem. Za sezonska karta više neće biti potrebna fotografija, a ulaznice će biti izrađene odmah, za razliku od ranijih godina kada se čekalo do pet radnih dana. Prilikom ulaska na plažu vlasnici sezonskih karata moraće da se čekiraju na ulazu, a na izlazu raščekiraju, kako bi tog dana mogli ponovo da uđu na plažu. Dnevne ulaznice važiće za jedan ulazak, a prilikom izlaska sa Štranda prestaje njihovo važenje.

Uvođenjem elektronske naplate „Gradsko zelenilo“ smanjiće se gužve na kapijama, a postići će se i ušteda u broju radnika, jer od sada više neće biti potrebno angažovanje osam radnika koji kontrolišu ulaznice na ulazima.

Cene karata ni ove godine se nisu menjale. Dnevne ulaznice staju 50 dinara, sezonske 1350, a sa popustom za đake, studente i penzionere 1150 dinara. U cenu su uračunati i troškovi izrade. Deca do sedam godina ne plaćaju ulaz.

Zakupce velikih kabina podsećamo da imaju pravo na četiri besplatne seonske ulaznice, a malih dve, s tim što se u oba slučaja naplaćuje smo cena izrade od 300 dinara. Zakupci bi prilikom kupovine sezonskih karata trebalo da ponesu jedan primerak ugovora i ličnu kartu.