rasadnik (4)Biobašta i mali vrtovi


Bio bašta

Bio bašta se nalazi u sklopu rasadnika JKP „Gradsko zelenilo“. Predstavlja izložbu biljnih vrsta i sorti cveća, povrća, začinskog i lekovitog bilja, voćnih vrsta i dendrološkog sadnog materijala. U jednom delu bio bašte nalaze se i ‘Mali vrtovi“, projekat koji za cilj ima da se prikažu moguća idejna rešenja ozelenjavanja malih površina (bašte, balkona). Pojedini delovi vrtova odvojeni su stazama tako da su napravljeni pojedinačni vrtovi. U “Malim vrtovima“ nalaze se biljne vrste različitih formi (piramidalne, kuglaste i žalosne) lišćari, četinari, šiblje, živa ograda, ruže i cveće. Navedena koncepcija bio bašte sa „Malim vrtovima“ pruža mogućnost promovisanja značaja zelenila kao elementa životne sredine. „Mali vrtovi“ zajedno sa bio baštom  takođe imaju za cilj organizovanu edukaciju dece, školskog i predškolskog uzrasta kao i stručna predavanja.

Izbor biljaka za male vrtove

Izbor biljaka za male vrtove utiče na stil same bašte. Pri izboru biljaka moramo voditi računa o mestu i zahtevu sadnje same biljke. Biljke samom vrtu daju poseban stil, toplinu i dubinu, a to su samo neki od njihovih efekata. Zbog bogatstva biljnih vrsta teško se odlučiti za pojedine vrste prilikom sadnje, mada će neke od njih otpasti zbog uslova kojih se gaje, neodgovarajuće podloge, klimatskih uslova, veličine i brzine rasta. Vrednost i lepota pojedinih biljnih vrsta doćiće do izražaja u raznim godišnjim dobima, tako da će trebati vremena da se upotpuni vizuelni efekat samih vrtova.

Vodič kroz “Male vrtove“

  • U jednom delu ‘Malih vrtova’ nalaze se lišćarske vrste, kalemljene forme lišćara, gde je predstavljena piramidalna, žalosna i kuglasta forma lišćara. Ove kalemljene vrste pogodne su za sadnju u uzanim zelenim površinama u gradskoj sredini. Sve vrste koje su ovde posađene proizvedene su u rasadniku „Gradskog zelenila“ i imaju dekorativnu vrednost.
  • U “Vrtovima“ su predstavljene i vrste četinara koje su prateći deo u jednoj bašti Thuje, Chamaeciparys, Abies, zatim patuljasti polegli četinari.
  • Ukrasno šiblje sa godišnjom smenom cvetanja počev od Forzycia koja cveta u rano proleće,  Spiree, Deucie, Hibiskus, pa sve do Cornus čije grane crvenom bojom krase baštu u zimskom periodu.
  • Izlog „živih ograda“ predstavlja izbor ukrasnog šiblja koje može da se sadi kao ograda, koju ćemo orezivati i održavati tokom godine. Prikazane su vrste koje podnose orezivanje, koje se mogu saditi kao živa ograda a to su Ligustrim, Tamarix, Hibiskus, Berberis, Evounymus, Prunus laurocerasus i druge. Ove ograde mogu da zamene standardne žičane ograde i samim tim ulepšaju prostor svojom prirodnom pojavom.
  • Centralni deo malih vrtova je cvetna gredica koja u dva aspekta godišnje preslikava sadnju u gradu.