ОГЛАС

ЗА ПРОДАЈУ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

На основу Одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, број: 014.1-10393/3 од 30. октобра 2019. године, Одлуке број: 014.1-7294/5 од 10. новембра 2020. године и Решења о образовању комисије за продају основних средстава путем прикупљања писаних понуда, број: 01-7521 од 19. новембар 2020. године, Јавно комунално предузећe „Градско зеленило” Нови Сад, објављује ...

Детаљније...

НА ШЕСТ ХЕКТАРА 14500 САДНИЦА

У Будисави је јуче започет пројекат садње ветрозаштитног појаса који ће заузимати површину од 6 хектара. Садњи су присуствовали члан Градског већа за привреду Милорад Радојевић, представник савета за пружање стручне помоћи у предузимању активности у озелењавању и пошумљавању градских површина проф. др Саша Орловић и директор ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад Милош Егић. Директор ...

Детаљније...

ЈОШ ЈЕДАН СЛУЧАЈ УНИШТАВАЊА НОВОПОСАЂЕНОГ ЗЕЛЕНИЛА

Пре тачно месец дана били смо сведоци уништавања тек реконструисаног травњака у улици Проте Михаљџића, након чега је поново реконструисан и поново уништен након пар дана. И поред апела које стално упућујемо овакве ситуације се понављају. Током прошле недеље је почела реализација пројекта „Очување и унапређење зеленила у Толстојевој улици“, у оквиру овог пројекта планирана ...

Детаљније...

ЈНКП 1-5/2020 Резервни делови

ЈНКП 1-5/2020 Позив за подношење понуда ЈНКП 1-5/2020 Конкурсна документација ЈНКП 1-5/2020 Додатне информације или појашњења 1 ЈНКП 1-5/2020 Одлука о додели уговора ЈНКП 1-5/2020 Обавештење о закљученом уговору Партија 1 ЈНКП 1-5/2020 Обавештење о закљученом уговору Партија 3 ЈНКП 1-5/2020 Обавештење о закљученом уговору Партија 4 ЈНКП 1-5/2020 Обавештење о закљученом уговору Партија 7 ...

Детаљније...

ЈНОП 27/2020 Тресет

ЈНОП 27-2020  Позив за подношење понуда ЈНОП 27-2020 Конкурсна документација ЈНОП 27-2020 Одлука о додели уговора JНОП 27-2020 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКTA „Oчувaњe и унaпрeђeњe зeлeнилa Булевара ослобођења у Нoвoм Сaду“

Булевар ослобођења је једна од најпрометнијих и најзначајнијих саобраћајница у Новом Саду, чинећи један од три путна правца која повезују бачку и сремску обалу Дунава на простору Града Новог Сада. Овим пројектом чија реализација је почела током прошле недеље планирано је да се постојеће зелене површине унапреде садњом вегетације ниже спратности како би се спречило ...

Детаљније...

ЈНОП 24-2020 Супстрати

ЈНОП 24-2020 Позив за подношење понуда ЈНОП 24-2020 Конкурсна документација ЈНОП 24-2020 Одлука о обустави поступка јавне набавке ЈНОП 24-2020 Обавештење о обустави поступка јавне набавке       ...

Детаљније...

У ТОКУ ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКАТА УНАПРЕЂЕЊА ЗЕЛЕНИЛА У ТОЛСТОЈЕВОЈ УЛИЦИ И УЛИЦИ РУЂЕРА БОШКОВИЋА

Са циљем да се зеленило у Толстојевој улици унапреди и оплемени у функцији заштите животне средине пројектом је предвиђена садња различитих врста лишћарског дрвећа и декоративног шибља. Предвиђена је садња 40 садница лишћарског дрвећа, 957 комада садница украсног шибља, садња 567 комада перена, реконструкција травњака укупне површине 1000 м², такође израда комплетне цветне гредице.Заштита дрворедних ...

Детаљније...