ZAVRŠNI RADOVI NA REALIZACIJI PROJEKTA IZGRADNJE POSTROJENJA ZA KOMPOSTIRANJE

U sklopu novog rasadnika uz veliku podršku Grada i Gradonačelnika kroz odobrena sredstva za kupovinu savremene mehanizacije pokrenuta je proizvodnja komposta i malča koja podrazumeva proces u kom se sakupljena biomasa sa zelenih površina koje su u programu redovnog održavanja, kompostiranjem ponovo  upotrebljava za sadnju i podizanje novog zelenila uz upotrebu savremenih tehnologija. U toku ...

Detaljnije...