ODOBRENA SREDSTVA ZA SUFINANSIRANJE IPA PROJEKTA

Na konkursku „Sufinansiranje projekata koji se finansiraju iz fondova Evropske unije“, raspisanom od strane Pokrajinskog sekretarijat za finansije, JKP „Gradsko zelenilo“ Novi Sad je potisalo ugovor o dodeli 4.000.000,00 dinara bespovratnih sredstava za sufinansiranje projekta GreEnergy. Radi se o projektu prekogranične saradnje IPA programa Hrvatska-Srbija 2014-2020 u kom je Zelenilo jedan od partnera na projektu ...

Detaljnije...