ЈНОП 31/2019 Изградња компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова, Партија 2 Стручни надзор и координатор за безбедност и здравље на раду за изградњу хангара

ЈНОП 31/2019 Партија 2 Позив за подношење понуда ЈНОП 31/2019 Партија 2 Конкурсна документација ЈНОП 31/2019 Партија 2 Одлука о додели уговора ЈНОП 31/2019 Партија 2 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

Свој град награди, па дрво засади

У заједничкој акцији „GreenIT“, чија је идеја озелењавање јавних површина у граду Новом Саду, озелењена је Основна школа „Марија Трандафил“ у Ветернику. У овој акцији учествовали су клуб љубитеља бициклизма „Еко курир“, ЈКП „Градско зеленило“ Нови Сад и бројне ИТ компаније. Посађено је 89 садница листопадног и четинарског дрвећа. У садњи је учествовало преко 100 ...

Детаљније...

ЈНОП 31/2019 Изградња компостног поља и хангара и услуга стручног надзора над извођењем радова Партија 1 Изградња хангара

ЈНОП 31/2019 Партија 1 Позив за подношење понуда ЈНОП 31/2019 Партија 1 Конкурсна документација ЈНОП 31/2019 Партија 1 Одлука о додели уговора ЈНОП 31/2019 Партија 1 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...