ЈНМВ 18/2019 Услуга сервиса возила и припадајуће опреме – „Iveco“

ЈНМВ 18/2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 18/2019 Конкурсна документација ЈНМВ 18/2019 Партија 1 Одлука о додели уговора ЈНМВ 18/2019 Партија 2 Одлука о додели уговора ЈНМВ 18/2019 Партија 1 Обавештење о закљученом уговору ЈНКП 18/2019 Партија 2 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...