ЈНМВ 19/2019 Саксије

ЈНМВ 19-2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 19-2019 Конкурсна документација ЈНМВ 19/2019 Одлука о додели уговора JНMV 19/2019 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

Обележавање Међународног дана борбе против злоупотребе и кријумчарења дроге

Центар за психо-социјалну рехабилитацију и ресоцијализацију оболелих од болести зависности "ЗЕМЉА ЖИВИХ" у среду 26.јуна обележиће Међународни дан борбе против злоупотебе и кријумчарења дроге... ...

Детаљније...

О Г Л А С

На основу члана 25. Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15, 13/18 и 17/18) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 206. седници од 5. јуна 2019. године, расписује... ...

Детаљније...

НЕМА НАПЛАТЕ УЛАЗА У НОВОСАДСКЕ ПАРКОВЕ СПОМЕНИКЕ ПРИРОДЕ

Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ на седници одржаној 8.априла ове године донео је Одлуку о накнадама за коришћење заштићеног подручја споменика природе „Дунавски парк“ у Новом Саду... ...

Детаљније...

ЈНОП 22/2019 Плодна земља

ЈНОП 22-2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 22-2019 Kонкурсна документација ЈНОП 22-2019 Одлука о додели уговора JНОП 22-2019 Обавештење о закљученом уговору     ...

Детаљније...