О Г Л А С

На основу члана 25. Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15, 13/18 и 17/18) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 204. седници од 25. априла 2019. године, расписује... ...

Детаљније...

ЈНМВ 3/2019 Посуде за канделабре

ЈНМВ 3-2019 Позив за подношење понуда ЈНМВ 3-2019 Конкурсна документација ЈНМВ 3-2019 Одлука о обустави постипка јавне набавке ЈНМВ 3-2019 Обавештење о обустави поступка ...

Детаљније...

ЈНОП 13/2019 Вештачко ђубриво

ЈНОП 13-2019 Позив за подношење понуда ЈНОП 13-2019 Kонкурсна документација ЈНОП 13-2019 Одлука о додели уговора JНOP 13-2019 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 12/2019 Супстрати

ЈНОП 12-2019 Одлука о додели уговора ЈНОП 12-2019 Kонкурсна документација ЈНОП 12-2019 Одлука о додели уговора JНOП 12-2019 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...