JNOP 18/2019 Lukovice

JNOP 18/2019 Poziv za podnošenje ponuda JNOP 18/2019 Konkursna dokumentacija JNOP 18-2019 Odluka o dodeli ugovora JNOP 18-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru   ...

Detaljnije...

JNOP 19/2019 Usluga osiguranja

JNOP 19/2019 Poziv za podnošenje ponuda JNOP 19/2019 Konkursna dokumentacija JNOP 19/2019 Odluka o dodeli ugovora JNOP 19/2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru     ...

Detaljnije...

JNMV 7/2019 Usluga servisa traktora

JNMV 7/2019 Poziv za podnošenje ponuda JNMV 7/2019 Konkursna dokumentacija JNMV 7/2019 Odluka o dodeli ugovora Partija 1 JNMV 7/2019 Odluka o dodeli ugovora Partija 2 JNMV 7/2019 Odluka o dodeli ugovora Partija 3 JNMV 7/2019 Odluka o dodeli ugovora Partija 4 JNMV 7/2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru Partija 1 JNMV 7/2019 Obaveštenje o zaključenom ...

Detaljnije...