JNOP 15/2019 Seme trave

JNOP 15-2019 Poziv za podnošenje ponuda JNOP 15-2019 Konkursna dokumentacija JNOP 15-2019 Odluka o dodeli ugovora JNOP 15-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru       ...

Detaljnije...

PRIPREME ZA PRVOMAJSKI URANAK

Pripreme za tradicionalni prvomajski uranak u Kameničkom parku već su uveliko u toku. Radi se na pregledu stabala i grana, pre svega zbog olujnog vetra koji je pre nekoliko dana duvao u Novom Sadu i stvorio velike probleme. Sve grane koje mogu da ugroze bezbednost posetilaca parka biće uklonjene. Prskanje protiv krpelja posle košenja trave ...

Detaljnije...

JNOP 14/2019 Busen trave

JNOP 14-2019 Poziv za podnošenje ponuda JNOP 14-2019 Konkursna dokumentacija JNOP 14-2019 Odluka o dodeli ugovora JNOP 14-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru     ...

Detaljnije...

JNMV 14/2019 Metalurgija

JNMV 14-2019 Poziv za podnošenje ponuda JNMV 14-2019 Konkursna dokumentacija JNMV 14-2019 Odluka o dodeli ugovora JNMV 14-2019 Obaveštenje o zaključenom ugovoru ...

Detaljnije...

JNKP 1/2019 Rezervni delovi

JNKP 1/2019 Poziv za podnošenje prijava JNKP 1/2019 Konkursna dokumentacija JNKP 1/2019 Odluka o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2019 Obaveštenje o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2019 Prvo ažuriranje Odluka o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2019 Prvo ažuriranje obaveštenje o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2019 Dodatne informacije ili pojašnjenja 1 JNKP 1/2019 Drugo ažuriranje Odluka o priznavanju kvalifikacije JNKP 1/2019 ...

Detaljnije...

O G L A S

Na osnovu člana 25. Pravilnika o načinu korišćenja kupališta „Štrand“ u Novom Sadu („Službeni list Grada Novog Sada“, br. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15, 13/18 i 17/18) Nadzorni odbor Javnog komunalnog preduzeća „Gradsko zelenilo“ Novi Sad, na 202. sednici od 8. aprila 2019. godine, raspisuje.. ...

Detaljnije...