JNKP 1-21/2018 Rezervni delovi

JNKP 1-21/2018 Poziv za podnošenje ponuda JNKP 1-21/2018 Konkursna dokumentacija JNKP 1-21/2018 Odluka o dodeli ugovora JNKP 1-21/2018 Partija 3 Obaveštenje o zaključenom ugovoru JNKP 1-21/2018 Partija 5 Obaveštenje o zaključenom ugovoru     ...

Detaljnije...

JNMV 43/2018 Stolarski materijal

JNMV 43-2018 Poziv za podnošenje ponuda JNMV 43-2018 Konkursna dokumentacija JNMV 43-2018 Prva izmena konkursne dokumentacije JNMV 43-2018 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNMV 43-2018 Dodatne informacije i pojašnjenja JNMV 43-2018 Odluka o dodeli ugovora JNMV 43-2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru   ...

Detaljnije...