JNOP 38/2018 Projektno tehnička dokumentacija za izgradnju zalivnih sistema na javnim zelenim površinama u Novom Sadu

JNOP 38-2018 Poziv za podnošenje ponuda JNOP 38-2018 Konkursna dokumentacija JNOP 38/2018 Dodatne informacije ili pojašnjenja 1 JNOP 38/2018 Prva izmena konkursne dokumentacije JNOP 38/2018 Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda JNOP 38/2018 Dodatne informacije ili pojašnjenja 2 JNOP 38/2018 Odluka o dodeli ugovora JNOP 38/2018 Obaveštenje o zaključenom ugovoru         ...

Detaljnije...