ЈНМВ 42/2018 Чамова грађа

ЈНМВ 42-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 42-2018 Конкурсна документација ЈНМВ 42-2018 Одлука о додели уговора ЈНМВ 42-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНКП 1-20/2018 Резервни делови

ЈНКП 1-20/2018 Позив за подношење понуда ЈНКП 1-20/2018 Конкурсна документација ЈНКП 1-20/2018 Одлука о додели уговора ЈНКП 1-20/2018 Партија 1 Обавештење о закљученом уговору ЈНКП 1-20/2018 Партија 3 Обавештење о закљученом уговору ЈНКП 1-20/2018 Партија 4 Обавештење о закљученом уговору ЈНКП 1-20/2018 Партија 5 Обавештење о закљученом уговору   ...

Детаљније...

ЈНОП 31/2018 Унапређење Споменика природе „Каменички парк“ – уређење парковске и туристичке инфраструктуре – I фаза

ЈНОП 31/2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 31/2018 Конкурсна документација ЈНОП 31/2018 Одлука о додели уговора ЈНОП 31/2018 Обавештење о закљученом уговору ЈНОП 31/2018 Одлука о измени уговора о јавној набавци ЈНОП 31/2018 Одлука о измени уговора о јавној набавци         ...

Детаљније...

ЈНОП 12/2018 Сито за компост

ЈНОП 12/2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 12/2018 Конкурсна документација ЈНОП 12/2018 Одлука о додели уговора ЈНОП 12/2018 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...

ЈНПП 1/2018 Трактор

ЈНПП 1/2018 Позив за подношење понуда ЈНПП 1/2018 Конкурсна документација ЈНПП 1/2018 Одлука о додели уговора ЈНПП 1-2018 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...