ЈНМВ 34/2018 Тонери за штампаче

ЈНМВ 34/2018 Позив за подншење понуда ЈНМВ 34/2018 Конкурсна документација ЈНМВ 34/2018 Одлука о додели уговора ЈНМВ 34/2018 Обавештење о закљученом уговору       ...

Детаљније...

ЈНМВ 36/2018 Одливци за парковске клупе

ЈНМВ 36-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 36-2018 Конкурсна документација ЈНMВ 36-2018 Додатне информације и појашњења ЈНМВ 36-2018 Прва измена конкурсне документације ЈНМВ 36-2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 36-2018 Одлука о додели уговора JНМВ 36-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНМВ 35/2018 Услуга сервиса возила и припадајуће опреме – „OPEL“

ЈНМВ 35-2018 Позив за подношење понуда ЈНМВ 35-2018 Конкурсна документација ЈНМВ 35/2018 Прва измена конкурсне докумнтације ЈНМВ 35/2018 Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ЈНМВ 36-2018 Одлука о додели уговора ЈНМВ 35-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...

ЈНОП 32/2018 Садни материјал

ЈНОП 32-2018 Позив за подношење понуда ЈНОП 32-2018 Конкурсна документација ЈНОП 32-2018 Додатне информације и појашњења ЈНОП 32-2018 Прва измена конкурсне документације ЈНОП 32-2018 Одлука о додели уговора ЈНОП 32-2018 Обавештење о закљученом уговору ...

Детаљније...