О Г Л А С О ДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА, ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА НА КУПАЛИШТУ „ШТРАНД“ У НОВОМ САДУ

На основу члана 25. Правилника о начину коришћења купалишта „Штранд“ у Новом Саду („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 18/14, 39/14, 19/15, 24/15 и 17/18) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило“ Нови Сад, на 173. седници од 28. маја 2018. године, расписује... ...

Детаљније...